De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter Van den Branden

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Walter Van den Branden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Walter Van den Branden

Cumuleo