De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karolien Huibers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Karolien Huibers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karolien Huibers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karolien Huibers

Cumuleo