De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Willemen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Peter Willemen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Peter Willemen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Peter Willemen

Cumuleo