De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Ange Henderix

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marie-Ange Henderix
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marie-Ange Henderix

Cumuleo