De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maurice Helsen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Maurice Helsen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Maurice Helsen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Maurice Helsen

Cumuleo