De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Gys

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Frank Gys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frank Gys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frank Gys

Cumuleo