De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carl Geeraerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Carl Geeraerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Carl Geeraerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Carl Geeraerts

Cumuleo