De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Romain Gaudron

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Romain Gaudron
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Romain Gaudron

Cumuleo