De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Frederickx

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Koen Frederickx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Koen Frederickx

Cumuleo