De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Fonderie

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Fonderie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Fonderie

Cumuleo