De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Liesbeth Van der Auwera

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Liesbeth Van der Auwera
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Liesbeth Van der Auwera

Cumuleo