De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christel Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Christel Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Christel Willems

Cumuleo