De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Katleen D'Haese

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Katleen D'Haese
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Katleen D'Haese
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Katleen D'Haese

Cumuleo