De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Dewarier

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges Dewarier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges Dewarier

Cumuleo