De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick De Luca

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick De Luca
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick De Luca

Cumuleo