De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Delsaute

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Emmanuel Delsaute
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Emmanuel Delsaute
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Emmanuel Delsaute

Cumuleo