De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Trudo Dejonghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Trudo Dejonghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Trudo Dejonghe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Trudo Dejonghe

Cumuleo