De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Dehaene

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Dominique Dehaene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dominique Dehaene
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dominique Dehaene

Cumuleo