De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Debroeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Debroeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Debroeck

Cumuleo