De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rosa De Backer

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rosa De Backer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rosa De Backer

Cumuleo