De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Goele Custers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Goele Custers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Goele Custers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Goele Custers

Cumuleo