De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mark Van der Poorten

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Mark Van der Poorten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Mark Van der Poorten

Cumuleo