De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Claes

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Claes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Claes

Cumuleo