De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annemie Charlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Annemie Charlier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Annemie Charlier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Annemie Charlier

Cumuleo