De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jerry Casier

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jerry Casier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jerry Casier

Cumuleo