De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Buysrogge

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Peter Buysrogge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Peter Buysrogge
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Peter Buysrogge

Cumuleo