De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francine Brach

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Francine Brach
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Francine Brach
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Francine Brach

Cumuleo