De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sabine Bovend'aerde

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Sabine Bovend'aerde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Sabine Bovend'aerde
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Sabine Bovend'aerde

Cumuleo