De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joris Billen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Joris Billen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joris Billen

Cumuleo