De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elien Bergmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Elien Bergmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Elien Bergmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Elien Bergmans

Cumuleo