De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Bellens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hendrik Bellens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hendrik Bellens

Cumuleo