De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rachid Barghouti

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rachid Barghouti
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rachid Barghouti
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rachid Barghouti

Cumuleo