De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filip Baeyens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Baeyens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Baeyens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Baeyens

Cumuleo