De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Margot Baekelandt

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Margot Baekelandt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Margot Baekelandt

Cumuleo