De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre-Henri Lucas

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre-Henri Lucas
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre-Henri Lucas

Cumuleo