De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Achille Vandyck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Achille Vandyck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Achille Vandyck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Achille Vandyck

Cumuleo