De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koenraad Van Elsen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Koenraad Van Elsen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Koenraad Van Elsen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Koenraad Van Elsen

Cumuleo