De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel Van Elshocht

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Karel Van Elshocht
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karel Van Elshocht
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karel Van Elshocht

Cumuleo