De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Grégory Pire

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Grégory Pire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Grégory Pire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Grégory Pire

Cumuleo