De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rosalie (Rosi) Ohn

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rosalie (Rosi) Ohn
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rosalie (Rosi) Ohn

Cumuleo