De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Lejeune

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Michel Lejeune
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Michel Lejeune

Cumuleo