De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Lambert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Lambert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Lambert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Lambert

Cumuleo