De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Hélène Joiret

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marie-Hélène Joiret
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marie-Hélène Joiret

Cumuleo