De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van Gils

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Van Gils
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Van Gils

Cumuleo