De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mélanie Havenne

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Mélanie Havenne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Mélanie Havenne

Cumuleo