De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monique Govers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Monique Govers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Monique Govers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Monique Govers

Cumuleo