De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Van Goethem

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Van Goethem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Van Goethem

Cumuleo