De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francine Duchene

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Francine Duchene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Francine Duchene

Cumuleo