De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Xavier Dubois

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Xavier Dubois
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Xavier Dubois
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Xavier Dubois

Cumuleo