De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Depont

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Frédéric Depont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frédéric Depont

Cumuleo